Tổng hợp các tỉ lệ cá cược bóng đá online tại v9bet

Hiện nay trên các trang cá cược trực tuyến, hạng mục cá cược bóng đá có rất nhiều tỉ lệ cược khác nhau, nếu người chơi chưa có kinh nghiệm cá cược bóng đá thì sẽ rất khó hiểu khi đọc vào các tỉ lệ này. Để giúp tất cả người chơi có thể hiểu được hết các tỉ lệ cá cược này, v9bet9.com sẽ tổng hợp tất cả các tỉ lệ cá cược bóng đá online theo bài viết bên dưới:

Chú thích: Số nằm bên tay trái (trước dấu : ) đại diện cho đội chủ nhà, số nằm bên tay phải (sau dấu : ) đại diện cho đội khách.

1. Tỉ lệ kèo thứ nhất. 0 : 0 nghĩa là đồng banh. Cụ thể như sau:

 • Kết quả trận đấu thế nào thì người bắt kèo có kết quả như vậy. (đội nhà thắng thì người đặt kèo đội nhà sẽ thắng cược, đội khách thắng thì người đặt kèo đội khách sẽ thắng, hai đội hòa nhau thì người chọn kết quả hòa sẽ thắng kèo).

2. Tỉ lệ kèo thứ hai. 0 : 0/0.5; 0 : 0-0.5 hoặc là 0 : 1/4 nghĩa là đội chủ nhà chấp cho đội khách đồng nữa. Cụ thể như sau:

 • Nếu đội chủ nhà dành chiến thắng thì người đặt đội chủ nhà sẽ thắng kèo.
 • Nếu đội khách dành chiến thắng thì người đặt đội khách sẽ thắng kèo.
 • Nếu 2 đội hòa nhau thì người đặt đội chủ nhà sẽ thua nửa tiền và người đặt đội khách thắng được nửa tiền.

3. Tỉ lệ kèo thứ 3. 0 : 0.5 hoặc 0 : 1/2 nghĩa là đội chủ nhà chấp cho đội khách nửa trái. Cụ thể như sau:

 • Nếu đội chủ nhà thắng thì người chọn đội chủ nhà sẽ thắng kèo.
 • Nếu trận đấu có kết quả hòa hoặc đội khách thắng thì người chọn đội khách sẽ thắng kèo.

4. Tỉ lệ kèo thứ 4. 0 : 0.5/1; 0 : 0.5-1; 0 : 3/4 hoặc 0 : 0.75 nghĩa là đội chủ nhà chấp đội khách nửa một. Cụ thể như sau:

 • Nếu đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt ít nhất là 2 bàn thắng thì người chơi chọn đội chủ nhà sẽ thắng kèo và người chọn đội khách sẽ thua kèo.
 • Nếu đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt là 1 bàn thắng thì người chơi chọn đội chủ nhà thắng nửa số tiền và người chơi chọn đội khách sẽ thua nửa tiền.
 • Nếu đội khách chiến thắng hoặc cả hai đội hòa nhau thì đội khách thắng kèo.

5. Tỉ lệ kèo thứu 5. 0 : 1 nghĩa là đội chủ nhà chấp cho đội khách một trái. Cụ thể như sau:

 • Nếu chủ nhà chiến thắng với cách biệt là 2 bàn thì người chơi chọn đội chủ nhà sẽ thắng kèo và người chơi chọn đội khách sẽ thua kèo.
 • Nếu đội chủ nhà thắng với cách biệt là 1 bàn thì người chơi hòa kèo.
 • Nếu đội khách chiến thắng hoặc cả hai đội hòa nhau thì người chơi chọn đội khách thắng kèo.

6. Tỉ lệ kèo thứ 6. 0 : 1/1.5; 0 : 1-1.5 hoặc 0 : 1.25 nghĩa là đội chủ nhà chấp đội khách một trái một trái rưỡi. Cụ thể như sau:

 • Nếu đội chủ nhà dành chiến thắng với cách biệt là 2 bàn thì người chơi chọn đội chủ nhà sẽ thắng kèo.
 • Nếu đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt chỉ 1 bàn thì người chơi chọn đội chủ nhà sẽ thua nửa tiền, người chơi chọn đội khách sẽ thắng nửa tiền.
 • Nếu cả hai đội hòa nhau hoặc đội khách chiến thắng thì người chơi chọn đội khách sẽ thắng kèo.

7. Tỉ lệ kèo thứ 7. 0 : 1.5 hoặc 0 : 1-1/2 nghĩa là đội chủ nhà chấp cho đội khách 1,5 trái. Cụ thể như sau:

 • Nếu đội nhà dành chiến thắng với cách biệt ít nhất là 2 bàn thì người chơi chọn đội nhà sẽ thắng kèo.
 • Nếu đội nhà dành chiến thắng với cách biệt chỉ 1 bàn thắng thì người chơi chọn đội nhà sẽ thua kèo.
 • Nếu hai đội hòa nhau, đội khách thua tối đa 1 bàn thắng hoặc đội khách chiến thắng thì người chơi chọn đội khách sẽ thắng được kèo.

8. Tỉ lệ kèo thứ 8. 0 : 1.5/2; 0 : 1.5-2 hoặc 0 : 1.75 nghĩa là đội chủ nhà chấp cho đội khách một trái rưỡi hai trái. Cụ thể như sau:

 • Nếu đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt ít nhất là 3 bàn thì người chơi chọn đội chủ nhà sẽ thắng kèo.
 • Nếu đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt 2 bàn thắng thì người chơi chọn đội nhà sẽ thắng nửa tiền và người chơi chọn đội khách sẽ thua nửa tiền.
 • Nếu đội chủ nhà chỉ thắng với cách biệt là 1 bàn hoặc hai đội hòa nhau hoặc đội khách thắng thì người chơi chọn đội khách sẽ thắng kèo.

 9. Tỉ lệ kèo thứ 9. 0 : 2 nghĩa là đội chủ nhà chấp cho đội khách 2 trái. Cụ thể như sau:

 • Nếu đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt ít nhất là 3 bàn thì người chơi chọn đội chủ nhà sẽ thắng kèo.
 • Nếu đội chủ nhà chỉ thắng với cách biệt 2 bàn thắng thì hòa kèo.
 • Nếu đội chủ nhà chỉ thắng với cách biệt 1 bàn hoặc hai đội hòa nhau hoặc đội khách dành chiến thắng thì người chơi chọn đội khách sẽ thắng kèo.

10. Kèo thứ 10. 0 : 2/2.5; 0 : 2-2.5 hoặc 0 : 2.25 nghĩa là đội chủ nhà chấp cho đội khách hai trái hai trái rưỡi. Cụ thể như sau:

 • Nếu đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt ít nhất là 3 bàn thì người chơi chọn đội chủ nhà sẽ thắng kèo.
 • Nếu đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt 2 bàn thắng thì người chơi chọn đội chủ nhà sẽ thua nửa tiền và người chơi chọn đội khách sẽ thắng nửa tiền.
 • Nếu đội chủ nhà chỉ thắng với cách biệt 1 bàn hoặc hai đội hòa nhau hoặc đội khách dành chiến thắng thì người chơi chọn đội khách sẽ thắng kèo.

11. Kèo thứ 11. 0 : 2.5 nghĩa là đội chủ nhà chấp cho đội khách hai trái rưỡi. Cụ thể như sau:

 • Nếu đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt ít nhất là 3 bàn thì người chơi chọn đội chủ nhà sẽ thắng kèo.
 • Nếu đội chủ nhà chỉ thắng với cách biệt 2 bàn trở xuống hoặc hai đội hòa nhau hoặc đội khách dành chiến thắng thì người chơi chọn đội khách sẽ thắng kèo.

12. Kèo thứu 12. 0 : 2.5/3; 0 : 2.5-3 hoặc 0 : 2.75 nghĩa là đội chủ nhà chấp cho đội khách hai trái rưỡi ba trái. Cụ thể như sau:

 • Nếu đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt ít nhất là 4 bàn thì người chơi chọn đội chủ nhà sẽ thắng kèo .
 • Nếu đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt 3 bàn thắng thì người chơi chọn đội chủ nhà sẽ thua nửa tiền và người chơi chọn đội khách sẽ thắng nửa tiền .
 • Nếu đội chủ nhà chỉ thắng với cách biệt 2 bàn trở xuống hoặc hai đội hòa nhau hoặc đội khách dành chiến thắng thì người chơi chọn đội khách sẽ thắng kèo.

Để trãi nghiệm thực tế các tỉ lệ kèo bóng đá qua mạng, mọi người hãy đăng ký v9bet bạn nhé.

Nội dung bài viết